Φορείς

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Πολιτικοί και Κοινωνικοί Φορείς και Οργανισμοί
στο πλευρό του αγώνα
Ενάντια στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ GREENPEACE

WWF -GREENPEACE

ΒΟΥΒΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΕΠΑΜ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – τοπικές επιτροπές Ηπείρου

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ (Δημοσίευμα)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ (πρωτότυπο στην αγγλική)