Ξένος Τύπος

H Algarve στην Πορτογαλία σώθηκε από τις εξορύξεις
χάρη στις νομικές ενέργειες

συμμαχίας περιβαλλοντικών οργανώσεων

Ξένος Τύπος

 

 


Οι Κανάριες Νήσοι σταματούν την Repsol και τις εξορύξεις

 

 

    
 
 
 
 

 

NEW YORK TIMES
Η Repsol Διακόπτει την Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Αερίου στις Κανάριες Νήσους

 

Ο λαός της Κροατίας έδιωξε τις πολυεθνικές του πετρελαίου


Η Ίμπιζα και οι Βαλεαρίδες ακύρωσαν τέσσερα σχέδια εξόρυξης στην περιοχή

 

 


 

Ο λαός της Κροατίας έδιωξε τις πολυεθνικές του πετρελαίου


Η Ίμπιζα και οι Βαλεαρίδες ακύρωσαν τέσσερα σχέδια εξόρυξης στην περιοχή

 

Ο λαός της Κροατίας έδιωξε τις πολυεθνικές του πετρελαίου


Η Ίμπιζα και οι Βαλεαρίδες ακύρωσαν τέσσερα σχέδια εξόρυξης στην περιοχή

 

Έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των εξορύξεων στο τοπίο

 


Επιπτώσεις στην υγεία από το fracking

 

Εξορύξεις αερίου και σεισμοί στην Ολλανδία

https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/18/netherlands-earthquakes-gas-extraction/23366081

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/10/shell-exxon-gas-drilling-sets-off-earthquakes-wrecks-homes

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10162343/Earthquakes-from-onshore-gas-drilling-threaten-a-disaster-warn-residents-of-Dutch-city.html

Εξορύξεις αερίου και σεισμοί στην Ολλανδία

https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/18/netherlands-earthquakes-gas-extraction/23366081

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/10/shell-exxon-gas-drilling-sets-off-earthquakes-wrecks-homes

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10162343/Earthquakes-from-onshore-gas-drilling-threaten-a-disaster-warn-residents-of-Dutch-city.html

Εξορύξεις αερίου και σεισμοί στην Ολλανδία

https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/18/netherlands-earthquakes-gas-extraction/23366081

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/10/shell-exxon-gas-drilling-sets-off-earthquakes-wrecks-homes

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10162343/Earthquakes-from-onshore-gas-drilling-threaten-a-disaster-warn-residents-of-Dutch-city.html