Το Ερωτηματολόγιο των Εξορύξεων Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα